Asztrológiai előrejelzés az október 25-ei, Magyarországról is megfigyelhető, részleges Napfogyatkozásról és következményeiről

Nagyon hosszú, de részleges Napfogyatkozás lesz a 2022. október 25-ei, amit Magyarországról is szemmel lehet majd követni (ha a felhők takarják majd, akkor nyilván annyira nem lesz egyszerű a megfigyelése, de attól még zajlani fog a fejünk felett).

A részlegesség azt jelenti, hogy a csúcspontján is lesz majd egy kis karéja a Napnak, amit végül nem takar el a Hold, tehát nem sötétül el teljesen, de ettől függetlenül masszív Napfogyatkozás lesz. A napfelkeltétől számítva szinte egész nap részleges takarásban lesz a Nap az Újhold által, ami azt is jelenti, hogy a hatása bizony hónapokig érződik majd.

Ami még külön érdekessé teszi ezt a Napfogyatkozást, hogy a Vénusz mindeközben pedig a Nap takarásában lesz majd ebben a pillanatban innen a Földről nézve, tehát olyan szintű együtt állásnak lehetünk majd tanúi, amire ritkán van példa.

Sok-sok együttállásra van lehetőségük a bolygóknak és a csillagoknak égi vándorútjukon – a Földről nézve –, de az, hogy el is takarják egymást, ráadásul hárman egyszerre, hát az egészen rendkívüli. És még egy plusz színezet a dolognak az, hogy mindez a Skorpió jegyben zajlik majd le, de a folyamat elején még a Mérleg jegy is érintett lesz picit (amikor elkezdi karéjban kitakarni a Hold a Napot, akkor a Hold még a Mérlegben lesz, aztán átlép a Skorpióba.)

Magyar idő szerint 2022. október 25-én, 11:45-kor lesz a legnagyobb a kitakarás – ekkor a Skorpió jegy 1°23 percétől az 1° 57 percéig tartó távolság lesz érintett -, de a folyamat már órákkal korábban elkezdődik, gyakorlatilag napkelte előtt, és napnyugtáig tart majd.

A teljes nappali időszakot aznap a Napfogyatkozás fogja uralni.

A hivatalos együtt állás ­­– ami egyébként minden hónapban megtörténik, csak nem ilyen kitakarásos formában – egy órával a legnagyobb kitakarási szint után, budapesti idő szerint 12:48:26-kor lesz, a Skorpió 2°-án – a Földről nézve, függőleges tengelyben ekkor és ezen a ponton áll majd együtt a Nap és a Hold olyan formán, ahogy ezt az asztrológia évezredek óta számításba veszi.

Ezen a fokon kb. 100 másodpercig tart majd a tranzit, de az első pillanata ez a 12:48:26-kor lesz. Azért szőrözöm ezt ennyire, mert ezek rendkívül fontos adatok, igazából mindenkinek így kellene ismernie a saját születési időpontját is, de hát lássuk be, hogy ez esélytelen. Viszont mikor van rá esély, hogy valaminek a pontos pillanatát ismerjük, akkor foglalkozzunk is vele ennyire igényesen! Elvégre amúgy is hiányzik az igényesség a világból, hát tegyünk ellene legalább már így is!

Szóval a Napfogyatkozás a hosszan tartó időintervallum tekintetében több fokot is le tud fedni az asztrológiai képlet 360°-ából, de ha alapul a tényleges együttállást, a Skorpió 2°-t vesszük, akkor az egy következetes megközelítés lehet a többi Újholdképlethez képest, és ha konzekvensek akarunk lenni hosszú távon (márpedig azok akarunk lenni), akkor ezt kell alapul venni leginkább.

Szóval számít a Napfogyatkozásnál a Mérleg 28° is már, meg a Skorpió 6°-ának környéke is még, de ha a két végpont között a Skoprió 2°-t kijelöljük, ahol az asztrológiában egyébként is alkalmazott együttállás képlet bepontosul, akkor az a helymegjelölés a képletben optimális kereteket tud adni a következő időszakra – 9-10 hónapra – vonatkozó következtetéseknek.

Miért fontosak a Napfogyatkozások?

A Napfogyatkozások fontosságáról itt olvashatsz bővebben>>

Minden Napfogyatkozás baljóslatú?

A válasz: igen.

De nem mindenből lesz végül tényleg katasztrófa vagy tragédia. A szabad akarat és a tudatosság mindent felülírhat. De tudatosságon ne azt értsd, hogy elolvasod a boltban a termékek címkéjét, mert a tudatosság nem ezt jelenti, hanem teljesen mást. Itt magas szinten kitanulhatod>>

Eleve már az is kérdés, hogy ki mennyire képes előre gondolkodni. Azt tapasztalom, hogy az előre gondolkodni képes emberek, akik még a Napfogyatkozás hatásait is előre számba veszik, kevésbé szenvedik el a hatásait, mivel már az információ birtokában is képesek öntudatlanul is a sorscsapásszerű események elébe menni. Az óvatosság és az alázat nagyon jelentős baj-elkerülő tényezők tudnak lenni.

Ennyi felvezetés után elemezzük tehát a 2022. október 25-ei napfogyatkozás képletét Magyarországra gyakorolt azonnali és hosszabb távú hatásait tekintve.

Az ország képletével is össze fogom vetni a Napfogyatkozás képletét, de először tisztázzunk egy fontos dolgot.

Magyarország új születésnapja 2012. január 1.

Magyarországnak két, sőt, olykor három úgynevezett születési képlete használatos a mai asztrológiában. Az egyik az 1989. október 23-ai születési képlet, ami a rendszerváltás alkotmányának hatályba lépési időpontja. Csakhogy azzal az volt a gond, hogy a Népköztársaság helyett kicserélték Köztársaságra az államformát, aztán ment mindenki Isten hírével, mintha jól végezték volna dolgukat. Az alkotmány meg maradt a régi, kommunista alkotmány. Hát ezzel nem végezték jól azt a munkát, ami után mosták kezeiket sajnos…

Ez nem tekinthető igazi születésnapnak, mert ez egy kamu születésnap volt, de nagyon sok asztrológus ezt használja mégiscsak még most is, hiszen valami elmúlt, aztán meg valami meg is született 1989. október 23-án, ráadásul utána egy jó darabig nem is jöhetett szóba más születésnap.

Ez a képlet rendkívül nehéz képlet volt, ezért amikor 2011-ben megszületett az új Alaptörvény, akkor az asztrológusok is kezdtek már az új születési képlet alapján dolgozni, de persze nem mindenki állt át erre.

Tudni kell azt is, hogy mivel rendkívül terhelt volt az 1989-es képlet, ezért sokszor az eredeti, Tanácsköztársaság képletét is figyelgették az asztrológusok, merthogy az igazi Magyarország mégiscsak akkor született meg. Szerintem meg a Honfoglaláskor, de tény, hogy csak az 1848-as események után kezdtek országok és úgymond nemzetek létrejönni Európa szerte, de ennyire ne bonyolódjunk bele. 😊

Tehát a Tanácsköztársaságos képlet az alapból elvetendő, az 1989-es képletet kielemezve felmerül a kérdés, hogy hogyan is létezhet még ez az ország egyáltalán, és akkor itt van egy új születésnap-lehetőség, de az új születési képlet pontos időpontjáról is különböző adatok keringenek.

Azt fontos tudni, hogy az új Alaptörvény 2012. január 1-jén, 0:00-kor lépett hatályba. Bármennyire is nem köztudott, most már ez Magyarország születésnapja, merthogy ekkortól nevezik Magyarországnak is, és ráadásul azóta is ez a hatályban lévő alaptörvényünk – alaptörvények, alkotmányok kikiáltásának pillanatát szokták államok esetében születési pillanatnak értelmezni.

Mivel ez az újjászületés tényszerűen megtörtént és még mindig hatályos – bármennyire is nem gránitszilárdságú – ez lett tehát Magyarország születési képletének az alapja 2012. január 1. 0:00.

Magyarország asztrológiai képlete 2012. január 1.
Magyarország asztrológiai képlete 2012. január 1.

Az előző Napfogyatkozás képletnél még az 1989-es képletet vettem alapul, mert hittem azoknak, akiktől tanultam. De azóta átgondoltam, átértelmeztem, rákutattam, utánajártam és saját elméletet dolgoztam ki, és most már azok táborát gyarapítom, akik a 2012. január 1-jét tekintik Magyarország születésnapjának és ezt a képletet használom.

A két képlet között egyébként van folytatólagosság is, tehát a régi képlet használata sem lenne bűn, de az újabb képlet a korrekt.

Vannak, akik ódzkodnak az éjféli vagy az azt követő másodpercben születéstől, merthogy sokkal jobb, ha egy állam délben születik, mert akkor az uralkodó osztálya biztosan fenn tündököl a megfelelő 9-es és X-es házakban, de ha az van mondva, hogy valami azon az adott szent napon lép hatályba, akkor az nem aznap déltől lesz hatályos, hanem annak a napnak az első másodpercétől. Onnantól kezdve vonatkoznak azok a törvények – főleg, ha ilyen Alaptörvényhez mérhető jelentőségű állami működést stabilizáló, legfőbb biztonságot adó dokumentumokról beszélünk. Szóval az ország éjfélkor született. Ez van.

Még annyit idefűznék, ha már ennyire belemelegedtem az ország képletébe, hogy tudom, hogy nagyon sokak számára elfogadhatatlan az Alaptörvény, pusztán ideológiai meg törzsi megfontolásokból, de egyébként ez a megosztottság egy maradványtünet az előző képletből.

Lehet, hogy sokan nincsenek tudatában annak, hogy milyen nagyon fontos volt képletet váltani, de egyrészt tényszerűen megtörtént, másrészt ez a képlet – Alaptörvény hatályba lépése – mondhatni százezerszer jobb, mint az előző volt.

Azt javasolnám mindenkinek, hogy az egész ország érdekében kezdjen el megbarátkozni Magyarország új születésnapjával, ami 2012. január 1-e, és pokolian hosszú vajúdás után jött világra a bébi, akit illene már elfogadni végre. Talán ez az információ, miszerint a korábbi képlet konkrétan katasztrófa volt, ez az új képlet meg nem katasztrófa, talán segít az elfogadásban és a továbblépésben.

A Napfogyatkozás képlete

Menjünk sorban akkor most a Napfogyatkozás képletén tételesen, pontról-pontra haladva.

2022. október 25. Napfogyatkozás képlete
2022. október 25. Napfogyatkozás képlete

Ahogy kinéz majd az égen a tünemény

Napfogyatkozás 2022. október 25.
Napfogyatkozás 2022. október 25.

Az, hogy egy nagy tömörülést látsz ott középen, az nem a véletlen műve, majd kitérünk mindenre alább részletesen.

2022. október 25-ei Napfogyatkozás Aszcendens

A képlet Aszcendense a Bak 6° 38 percére esik, ami azért jó hír, mert legalább nem prímszám. A prímszám aszcendensek kemények, ridegek, törnek, szúrnak, több feladatot, nagyobb kihívásokat jelölnek, és a külvilággal való kapcsolódás milyenségére is rá tudják nyomni a bélyegüket. A páros számok lágyak, kedvesek, és ez Napfogyatkozáskor a lényeges igazán. Nekünk most páros szám jut itt Magyarországon.

Az érdekes az ugyebár, hogy Magyarország is Bak jegyű ország, és az ország születési képletének Plútója is ott áll, nagyon közel, mondhatni együttállásban ennek a mostani Napfogyatkozás képletnek az Aszcendensével.

Az ilyen alap egyezőségek mutatják egyébként, hogy az országra hatással lesz-e a Napfogyatkozás vagy sem. Itt mos kiderült, hogy hatással lesz, mert egyezőség mutatkozik már az első tényező megvizsgálásánál.

Mit jelent a Bak Aszcendens a Napfogyatkozás esetében?

Hát azt, hogy bárhogyan is állnak éppen a bolygók, bárhová is esik a Napfogyatkozás – ahogy megállapítottuk, a Skorpió 2°-ra esik most ez esetben –, a Szaturnusz, a Bak jegy ura lehetőséget kap a szereplésre most ezen a napfogyatkozós-színpadon. A bolygók égi játékában tehát a Szaturnusz kap egy fontos mellékszerepet (hiszen a Nap és a Hold a főszereplők), mondhatni ő szabhatja meg az események egymáson gördülését, a maga szájíze szerint.

De a Szaturnusz ebben az időpillanatban stacionáris „üzemmódban”, pályáján éppen úgy halad majd, hogy innen a Földről állónak látszik. Mintha kilépett volna a színpadra, de ott is maradna a széleken, és onnan próbálja mozgatni a szálakat úgy, mintha ott sem lenne. De ott van.

A Szaturnusz olyan, mint a klasszikus analógia a színpadokkal kapcsolatban úgy általában: ha megjelenik egy pisztoly a színen, akkor az biztosan el fog sülni. Most a Szaturnusz a pisztolyt tartó kéz, aki csak ott áll és figyel a kedvező pillanatra, egy olyan pozícióból, ami bár passzívnak tűnik, de ez inkább erőt gyűjtés lehet.

Tehát ez esetben a Bak aszcendens az ilyen kivárós, nem azonnali akcióba lendülős, megfigyelős, de erőt sejtető minőséget ad a képletnek. Ne feledjük, hogy a Szaturnusz brutálisan erős bolygó, mivel a korlátozás nagymestere is. Képes arra is, hogy más bolygók és állások kedvező hatását korlátozza. És közben konok, eltökélt, ellentmondást nem tűrő. Ő adja meg az alaphangot ennek az egész képletnek.

Állócsillag hatás: Kaus Borealis együttállás (Merkúr-Mars jellegű) és a Facies is elég közel van. Ez utóbbi Nap-Mars természetű, vakságot, rossz látást, betegséget, erőszakos halált hoz. A Facies már túlvan a másfél fokon, tehát szerintem már nem fog hatni, a Kaus Borealisról meg nincs infó, hogy mi okoz, de Merkús-Mars jelleggel nem igazán okoz szerencsét, jóllétet és vidámságot…

Plútó a Bakban, I-es házban

Plútó Bak 26° 10 perc. Azt, hogy a Plútó miket képes művelni a Bak jegyben, azt 2008 óta napi szinten tapasztaljuk, és valahogy nem áldjuk érte. Mint ahogy fentebb levezettem, abból is következik, hogy a Plútó olyasmire is képes a Bak jegyben, hogy teljesen újjászületik egy állam nagy suttyomban – lásd Magyarország –, de neki köszönhetjük a járványt és a háborút is igazából (II. Erzsébet halálához nem volt közvetlen köze, pedig már láttam ezzel kapcsolatos találgatásokat. II. Erzsébet egy teljesen külön kategória, eljött az ideje és szintet lépett <3).

A Plútó mindig változtatni akar, és millió szálat képes ezért mozgatni, amiket emberi léptékkel nem lehet kibogozni.

A Plútó annyira megfoghatatlan még ma is az asztrológiában, hogy vannak, akik egy az egyben elvetik az elemzését, mivel annyira lassan mozog, hogy egy jegyben tartózkodik átlagosan 20 évig (az elliptikus pályája elnyújtottsága miatt van amelyik jegyben kevesebb és van, ahol több ideig tartózkodik a haladása közben), és hát a havi elemzéseknél ennek a jelentőségét azért nehéz beszabni a 30 napos időintervallumokba. Azt vallják sokan a szakemberek közül is, hogy a Plútóval nem kell foglalkozni az ember életében és képletében, de szerintem meg ha csak a Plútóval foglalkoznánk kizárólag, akkor is előbbre lennénk, mintha mondjuk csak a Jupiter lenne nekünk. 😛

A ma és a következő 20-22 év emberének sokkal fontosabb a Plútó, mint bármi más, ezért mindig kiemelt figyelmet kell fordítani a Plútóra, mert iszonyú erős, főleg, ha országok és népek – és ezekre ható emberek – képletében figyeljük. Ráadásul elég ideig élünk ma már ahhoz, hogy több jegyben való áthaladását is megtapasztaljuk, tehát attól függetlenül, hogy lassú mozgású, attól még kell vele foglalkozni.

A Plútó ezen a napon – 2022. október 25-én – már előre felé fog haladni a pályáján, tehát aktívan mozgatja majd az energiákat, senki ne reménykedjen abban, hogy nem vesz részt a buliban! Nagyon is részt vesz, és alább majd kiderül, hogy később is jelen lesz az események mozgásában.

Az I-es házban lesz a Napfogyatkozáskor, ami azt jelenti, hogy egyrészt az ego – énkép – vonatkozásában vagy azon keresztül kezdeményez változást a Plútó, másrészt jelöli az I-es ház az uralkodó elitet is, és egyébként az egész országot is, tehát a nép sem maradhat ki a szórásból.

Magyarországon az uralkodó elit alatt gyakorlatilag csak politikusokat, politika által kinevezett vezetőket lehet érteni, tehát semmiképp nem az értelmiségi elitet. Az mindegy, hogy ellenzéki vagy kormánypárti oldalra sorolódnak-e be a politikusok, az elit egy ilyen fura, autoriter demokráciában, amiben mi élünk, mert mindannyian egy kaptafára mintázhatóak.

Még esetleg a nagyon gazdagokat is az elitehez lehet érteni, főleg, ha politikailag átenergetizált módon nőtték ki magukat és úgy is működnek. De biztosan nem kell ideérteni az értelmiséget és a kulturális elitet. Ők más ház, nem az I-es.

A Plútó az alvilág ura, csak úgy érdekességképp fűzöm ide.

Nagyon fontos és lényeges tény, hogy a Plútó innen kvadrát fényszöget vet a Napfogyatkozás pontjára, és még a Merkúrra is, továbbá szextil viszonyban van a Neptunusszal és a Jupiterrel (melyek mindketten retrográdok ekkor, majd nemsoká hozzájuk is eljutunk külön a levezetésben).

Mit jelent ez? Ha jósolni akarunk és a jóság, pozitivitás, könnyedség nyomait keressük egy képletben, akkor nem szeretnénk olyasmit látni, hogy nehéz, kvadrát fényszögek a Plútótól…

De olyat se, hogy a Plútónak jó fényszögei vannak retrográd, ebből kifolyólag kiszámíthatatlan (ez a Neptunusz), vagy épp gyenge, vagy épp felfordulásban résztvevő, éppen jegyet váltani készülő (ez a Jupiter) élharcos bolygókkal. Ugyanis ilyen esetekben a Plútó olyan lehet, mint a szivacs, minden energiát magába szippant, és aztán ezeket átformálja a maga igencsak volumenizált erejével. Az ilyen láttán nem reménykedhetünk csodálatos fordulatokban, beleláthatunk viszont ilyen állásba olyasmit, hogy a Plútó, ami például a választások napján független, felemelt mutatóujjként viselkedett, most aktív résztvevője lesz az események formálásának. Az egész elemzés előzetes összegzéseként azt ki merem jelenteni, hogy a Plútó ki fogja tenni az i-re a pontot a következő időszakban.

Ugyanakkor nagyon is látni akarunk ilyen jeleket a Plútótól az aktuális képletekben akkor, ha valakinek nagyon erős a Plútója a születési képletében már egyébként is, és az aktuális képletben is erőt mutat. Sokszor tapasztalom, hogy még az asztrológusok is félnek a Plútótól. Hogy miért? Mert a saját képletükben is terhelt lehet, vagy nem kapják meg a Plútótól azt a spirituális pluszt, ami kellene az értelmezéséhez. Szóval a nehézségek jelzése ellenére bizony lesznek olyanok, akik számára ez kiemelten kedvező időszak lesz majd. Kell is, hogy legyenek ilyenek, hiszen minden időszaknak vannak kárvallottjai és kedvezményezettjei is. Most is lesznek.

Állócsillag hatás: Terebellum – Vénusz-Szaturnusz jellegű. A vagyonos, de megvásárolható, szégyenteljes, visszataszító embereket jelzi. Kell ezt magyarázni? A Plútó megjelöli, hogy kik számára fog extra kihívásokat tartogatni. Vagyonos vagy? Megvásárolható? Szégyenteljes? Visszataszító? Akkor félhetsz is… Az igazságszolgáltatás sokszor érkezik a Plútó személyében.

Szaturnusz a Vízöntőben, 1-es házban

Szaturnusz (s): Vízöntő 18° 35 perc

A Szaturnuszról már volt szó fentebb, mivel ez az Aszcendens ura is, de még külön kiemelést érdemel az, hogy az I-es házban éri ez a pillanat: az I-es ház, ahogy a Plútónál volt már róla szó, az ego, az én, a vizsgált alany tudatos énje, ez esetben pedig leginkább az állam vezetőit jelöli. Ez nem egy gyenge Szaturnusz, mivel a saját otthonában, a Vízöntőben tölti az idejét.

Érkezik a Szaturnuszhoz egy nehéz, feladatos fényszög az Uránusztól, amit már jól ismerünk: egész világ lezárása, különböző társadalmilag és gazdaságilag fontos területek működésképtelensége, itt-ott kormányok megbukása, emberek szenvedése és hasonlók történnek ilyenkor.

Ha így előre nézünk (nyár végén kezdtem az elemzést írni) ez azt mutatja, hogy cudar ősznek-télnek nézünk elébe, és van még itt egy csalafintaság, ami fölött könnyű elsiklani: Szaturnusz trigon fényszög a Merkúrral.

Ez azt jelenti, hogy a nyilvánosságban nem biztos, hogy megjelenik a probléma: az érintett elit megint megpróbálja majd kimozogni, kommunikációval túlvészelni a helyzetet, de az Uránusz ebbe bele fog majd szólni. Ha versenyezni kell, az Uránusz jóval erősebb hatású, mint a Merkúr.

Az Uránusz fényszöge által változtatási képességet is kap ugyan a Szaturnusz, de ezt a Szaturnuszt egyébként az elit számára kedvező állásnak látom inkább, nem úgy, mint a Plútónál. Én itt valami „változásban is stabilitás” dolgot látok, vaaaagy fordítva: stabilitásban is változás.

Ezt úgy is lehet értelmezni, hogy lesz majd valamilyen változás az elitben, de az stabil alapokon megy majd végbe, tehát alapjaiban nem lesz megrengető, VAGY marad minden, viszont alapjaiban megrengeti az egészet. (Majd haladok tovább, az Uránusznál hátha kiderül a mögöttes lényeg.)

Állócsillag hatás: Castra – kicsit már túlvan a másfél fokon, amit állócsillagok együttállásánál szokás figyelembe venni, de csak épphogy, ezért ideírom: gonoszság, rombolóerő, fékezhetetlen temperamentum.

Ez alapján, azt akkor hozzáfűzném, hogy a várakozó és figyelő állásponton lévő Szaturnusz ez esetben pusztító energiát kap és gyűjt be magába inkább, mintsem a szorgalmas építkezés energiáit, és nagy kérdés, hogy az a Merkúr az a szokásos kommunikációs előnyökhöz képest most mit tud majd produkálni. /Hogy érthető legyek: a mai magyar közéletben bármi is történik, egyrészt nincs jól látható következménye (sem jó, sem rossz értelemben), másrészt az elit mindent fel tud használni a maga céljaira kommunikációs szinten, és ezért sincs következménye semminek. Tehát ezek így összefüggenek. Minden esemény csak a kommunikációs térben kap jelentőséget, a fizikai világban pedig hazugságra épül minden (az eredmények, a kézzel fogható dolgok is), a szellemi térben meg elképesztő káosz van – ezekből kifolyólag. Ez köszönhető az ország születési képletében álló gyenge, Mars által alázott Merkúrnak is és  még másnak is… Tudatossággal lehetne ezen változtatni, na de nagyon messze van még az a tudatosság, csak jelzem./

Neptunusz a Halakban és a 2-es házban

Neptunusz (R): Halak 23° 03 perc

A Neptunusz a spiritualitás bolygója, a kézzel megfoghatatlan, materiálison messze túllevő szellemiek ura. Akik nem tartoznak a kegyeltjei közé, azokat elmebajjal is képes sújtani, és amikor valaki függővé válik, akkor szépen lekövethető a születési képletében egy kedvezőtlen Neptunusz hatás.

Amikor viszont jól áll, jó fényszögeket kap, és nem hergeli negatív hatás állócsillag által, akkor magas szellemi nívót, rendkívüli mentális képességeket, elképesztően okos embert jelöl.

Hát, mit ad Isten, pont egy elmebajjal összefüggésbe sorolható állócsillaggal áll majd együtt ebben a pillanatban. A Plútóval való szextiljét már említettem, ebből a Plútó hajt magának hasznot, mivel a Neptunusz retrográd lesz, a Plútó meg nagyon nem lesz az.

Ráadásul a Neptunusz a saját otthonában lesz, tehát a Halak jegyűek meg fogják érezni ezt az időszakot, sőt, akár előre is érzik, végig ősszel. Valami nem stimmel, valami nem jó, nem úgy állnak össze a dolgok fejben, de heteken-hónapokon át tartva ám, nehogy elsikkadjon az ember fölötte, meg nehogy lehessen valami kiindulási ponthoz kötni! A kiindulási pont most a jövőben van egyébként is (azok számára, akik előre érzik az anomáliákat).

Mit jelent ez a 2-es házban?

Azt jelenti, hogy egyrészt ez az anyagi biztonság, a képességek és a különböző tőkék (társadalmi tőke, szellemi tőke, anyagi tőke) jelzője, továbbá a NÉP jelzője is.

Azt gondolom így előre, hogy a nép az őrület határára is el tud jutni érzet szinten majd a kilátástalan anyagi viszonyok miatt. És mivel retrográd lesz a Neptunusz, ez azt jelenti, hogy a kézzelfogható anyagiak szintjén lesz majd a megtapasztalás – „Nagy kunszt ugyebár ezt előre tudni” – gondolhatnád, de azért fontos ezt így előre megfogalmazni, mert ha bárki abban bízna, hogy a rezsirablás és a kapcsolódó intézkedések nem érintik majd mégsem olyan súlyosan a népet, hát annak valószínűleg teljesen elment az esze –, miközben a szellemiekkel és a spiritualitással kapcsolatos menekülési útvonalak talán majd feltárulnak.

Tehát megáll az anyagi fejlődés, helyette jöhet majd szellemi fejlődés és mondjuk gondolkodásmódbeli változás. Ehhez ad erőt, energiát a Mars – kvadrát fényszöggel ugyan, de akkor is löket –, és bár a Plútó elszívó hatása jelen lehet, de közben a Plútó tud ehhez egy különleges, változtatós energiaszínezetet visszaadni, hiszen eleve ott van az ego-ra hatást gyakorlás céljával az I-es házban. Szépen összefüggnek itt a dolgok kérem, csak észre kell venni.

Tehát nagyon sokan nagyon meg fogják szenvedni az Napfogyatkozás utáni hónapokat. Mind megszívjuk igazából, de a feladat is kirajzolódik, majd visszatérek rá.

Állócsillag hatás: Markab – ez nem cuki csillag, bár hoz tiszteletet, gazdagságot és szerencsét, de ebbe mindig vegyül valami nagyon kellemetlen és fájdalmas is: lázas betegségek, vágások, ütések, és főként az elmére vonatkozóan jelez rossz dolgokat, elmebajt. Jelzi azt is, ha valaki a fantasztikus értelmi képességeit rossz eszközökkel, például ármánykodással, hazugsággal támogatja meg. Neptunnal együtt konkrétan az abnormális elmét jelzi, ízléstelenséget, titkos ellenségeket és fiatalon elszenvedett erőszakos halált.

Jupiter a Kosban, jegyváltásra készülve, a 2-es házban

Jupiter (R) Kos 0° 15 perc

A fenti, Neptunuszos, nem kellemes, nem bíztató hatást talán enyhíti a saját jegyébe, a Halakba visszalépni készülő Jupiter, ugyanonnan, a 2-es házból.

Ez még mindig a NÉP háza ugyebár ebben a képletben, a Jupiter pedig már kellőképpen erős lehet egy kis támogató erő biztosításához, bár tény, hogy retrográd, de pont ezért is készül a saját jegyébe, a Halakba visszatérni, mert hát retrográd.

A Halakban kedves, jószívű, bőkezű és kiegyensúlyozott tud lenni a Jupiter, és bár pont nem ott fog még tartani a Napfogyatkozás napján és pillanatában, de odafelé igyekszik, ami kifejezeten jó energia szokott lenni. Tudod, nem a cél, hanem az út a fontos.

Ez bizakodásra ad okot a nép számára a Napfogyatkozást követő majdnem két hónapra, de ez most részemről egy ilyen „Hát csak nem lesz olyan rossz, mint amilyennek kinéz!” vágy szavakba öntése itt… Senki ne bízza el magát atekintetben, hogy „Á, majd lesz valahogy”, mert nyilván lesz, de ez a valahogy ez legyen már olyan, hogy jövő ilyenkor nem kell majd erre az őszi-téli időszakra szégyenkezve vagy épp gyásztól sújtva visszatekinteni!

Én ebből azt olvasom ki, hogy bár az elitnek ott a Szaturnusz talán támogatóként az 1-es házban ebben a képletben, de a népnek meg ott lesz majd a Jupiter, UTÁNA.

Ez mit is jelenthet? Ha előre tekerjük az órát, akkor azt látjuk majd, hogy december 21-ig a Jupiter a Halakban lesz, és pont addig lesz fogva a Szaturnusz az Uránusz által. Tehát mielőtt még elszabadulna a Szaturnusz – és vele jó eséllyel egy kis pokol is –, az előtt még lesz lehetősége a Jupiternek korrigálni. Talán… A tranzitok elemzése alább megmutatja, hogy ez végül is egy jó állás így, mert a népet tehermentesíti a Jupiter a csapások alól. Szóval ez átmeneti reményt mindenképp ad!

Állócsillag hatás: Difda: Alapvetően önpusztító, betegség, szégyen, balszerencse, kikényszerített változások. Jupiterrel: Magas jogi, egyházi állás, de bukás veszélye, titkos ellenségei csalása, veszteség spekuláció miatt.
Jó… ezek után bárki, ha azt képzelné, hogy a válság nem szervezett csalás, manipuláció és a nép titkos ellenségeinek ármánykodása, az eléggé tévúton jár. Pardon: ki ne találja valaki, hogy ezek külföldi ellenségek! Kik a nép titkos ellenségei? Na, kik? Az elit. Az elit nem a nép, soha nem lehet az, bármennyire is ezt akarják magukról hazudni. Jó reggelt!

3-as ház üres

Nincs vele dolgunk alapvetően így első ránézésre, elég csak azt észre venni, hogy ezzel szembenállásban teljesül majd ki a Napfogyatkozás, tehát bár üres, meg nincs itt semmi látnivaló, nagyon is terhelt ez a ház. Ez a kommunikáció, alapfokú képzés, iskolák, oktatás, kereskedelem és a kisvállalkozások háza. Gyakorlatilag ez teljes sötétségbe borul, mert onnan szemből pont ettől a háztól lesz elzárva a fény.

Energiahiányos működés, konkrét okokhoz nem köthető, feltárhatatlan és ez által megoldhatatlan problémák, nehezen enyhülő nyomás, szó szerinti kilátástalanság. Ez vonatkozik az országra  és a felsorolt életterületekre.

Nadír Bika 7° 19 perc

Az MC tengely alja a képlet mélypontja igazából, ez mutatja mindennek a kiindulási pontját, de a gödör alját is, meg a hajnal előtti legsötétebb órák analógiája is erre illik.

Hát, honnan is indulna ki minden, ha nem a Bikából ugyebár… Emlékeztetnélek, hogy az április 30-ai Napfogyatkozás az itt volt a Bika 10°-ánál. A legalja ennek az egész képletnek még mindig itt van, nagyon közel egy eleve terhelt ponthoz (ami még mindig hat!), bár ez nyilván nem egy fizikailag is létező pont ez a Nadír, ez csak egy számított helyzet, de ezt is meg szokás nézni, hogy lássuk, honnan indul az egész képlet valamiféle gyökere, pl. kapcsolódik-e valamilyen terhelt energiához.

Hát ez innen, az anyagi bizonytalanságokból indul (plusz pusztító állócsillag hatásból, lásd alább), plusz az előző Napfogyatkozás is még hat ide.

Egyébként néhány napja már megfogalmaztam magamnak (aug. vége – szept. eleje), hogy sokan hiszik, hogy 2020 és 2021 voltak a nehéz évek, de szerintem 2022 elviszi majd a pálmát…

Állócsillag hatás: Hamal (na ilyenre szokta mondani az asztrológus, hogy „Jaj, nemááááár!”) – Erőszak, brutalitás, kegyetlenség és szándékos gyilkosság. Az életerőt támadja és általában romboló jellegű, egyébként Mars-Szaturnusz jellegű.

Nem akarok róla beszélni… Najó, elmélkedjünk ezen: van egy pillanat, amit azért vizsgálunk alapvetően, mert ott fenn, a képlet tetején éppen egy Napfogyatkozás kulminál. Megnézzük a pillanat más aspektusait és azt látjuk, hogy már eleve szarból kellene várat építeni, és akkor ez egy nagyon megszépítő kifejezés volt.

Ha a nemzetre vonatkoztatjuk a képletet – és sose feledjük, hogy Napfogyatkozás képletnél az elit kontra nép viszonyrendszer az alap szemlélődésünk tárgya – és azt látjuk, hogy az egész nemzet stabilitása abból indul ki, hogy szarra építkeztünk. Akkor vajon miféle bíztató következtetést lehetne levonni? A bíztató következtetésekhez minimum beszívott vagy egyéb bódult állapot lenne szükséges (lásd Neptunusz hatása a kevésbé tudatos emberekre).

Ez ugye nem olyan szabadszemmel is jól látható dolgokban nyilvánul meg, hogy mondjuk a boltban egyre drágább lesz minden, hanem ez néplélek és nemzettest szinten zajlik.

Ezt valójában nagyon kevesek képesek átérezni, mert ez klasszikusan nem látható dolog, hanem ez olyan, ami a szövedékek összekapcsolódása révén olvasható ki és próbálható meg az értelmezése.

Ha csak ennyit elérek, hogy annak a jelentőségére, hogy mennyire fontos rendszerben és időtávlatokban gondolkodni a nemzet és a nép tekintetében is, fel tudom hívni a figyelmet, már megérte heteket ezzel a képlettel foglalkozni. 😊

Felszálló Holdcsomópont Bikában, 4-es házban

Felszálló Holdcsomópont Bika 13° 46 perc

Ez főleg a jövő küldetéséről beszél nekünk, és azt mondja, hogy csélcsap hülyeségek helyett koncentráljunk a valóban stabil, előremutató dolgokra. Hát végül is összefoglalja a képlet mögöttes üzenetét is talán.

Állócsillag hatás: Almach – tisztelet, hírnév, művészi tehetség, Vénuszi természetű. Tehát nem kap ártó hatást, ez bíztató. Ebből azt olvasom ki, hogy nem fog összeomlani az állam, mondjuk a Nadír alapján igazából nincs is hova/minek összeomlania. A lögybölődő szar nem tud összeomlani, maximum csak nem lögybölődik annyira.

Uránusz Bikában, 4-es házban

Uránusz (R) Bika 17° 31 perc

Szerintem kijelenthetjük, hogy igencsak kezd már elegünk lenni az Uránuszi nehézségekből. Mivel nincs állócsillag hatása ebben a pillanatban, így a szokásos „Mindent túlspilázok, túldimenzionálok” hatása az mondhatni szokványos még akkor is, ha retrográd.

Nincsenek arany középutak, csak szélsőségek közti vergődések. Mindezt jelenleg maximálisan az anyagba zárva. És ez azért problémás egyébként, mert az Uránusz elképesztően szellemi, és feszegeti az anyagot. Konkrétan amíg a Bikában jár, addig az anyag fizikai korlátait bontogatja és rá akar mutatni, hogy az üdvözítő út az nem az anyagba zárva van. Én már nagyon várom egyébként, hogy végre átérjen az Ikrekbe (ami 2025 júliusában lesz).
A Szaturnusznál írtam, hogy ide, az Uránuszhoz érve majd talán árnyalódik még a kép: annyi árnyalódik, hogy a biztos kiindulási pontok, az anyag és a szellem harmonikus együttműködése, a tudatosság előremutató folyamatai, a nemzeti stabilitás nem kapnak épp kedvező energiákat.

Az Uránusz a változás bolygója ugye, tehát a tranzitjai rendkívül jelentősek. Erre alább még visszatérek.

Állócsillag hatás: Nincs hatás.

5-ös ház üres – ez a gyerekek háza és az örömök háza is. Mindenkire rábízom, hogy üres házból milyen következtetést von le, a ház ura a Vénusz egyébként. Ami együtt áll majd a Napfogyatkozással…

Mars az Ikrekben, 6-os házban

Mars Ikrek 25° 25 perc

Ez a Mars ebben az időpillanatban „kellemesen” telibekapja majd oldalról a Napfogyatkozást, a Merkúrt, a Neptunuszt és a Jupitert is, ami három szempontból érdekes:

1.) Mars által támogatott Napfogyatkozás? Ööö… egy kicsit harciasabb, csatározósabb hatás okoz ez, mint úgy általában szeretné az ember az ilyen terhelt pillanatokban. Mondjuk ez éppen megszűnő kapcsolódás, de tényszerűen az adott pillanatban még fennáll. Reménykedjünk, hogy majd épp már másra figyel…

2.) Merkúr támogatottság a Marsnak a Merkúr saját jegyében? Hmm… – ez sem kereken fokpontos trigon, de ott lesz, az tény, a kapcsolat megvan sajnos.

3.) A korábban nem túl erősnek kikiáltott Neptunusz és a magyarok vágyálmaiban támogatóként megjelenő Jupiter Mars általi támadottsága? Nem lehetne inkább ebből a rémálomból felébredni? Köszi!

A Neptunusz és a Jupiter átvihetik a Mars energiát a Plútónak, ami ott főnökösködni próbál a Bakban és az I-es házban. (Egyébként van Kvinkunksz kapcsolat is a Mars és a Plútó között, ez jelentheti azt is, hogy a Plútó még akár konszolidáltan is viselkedhetne, de a Mars folyamatosan oldalba böködi, hogy ne legyen már nyuszi! Mondhatni hergeli. A Kvinkunksz fényszöget alapvetően nem szoktam nézni, mert kijön minden szépen a jegyekből, házakból, alap fényszögekből és az állócsillag hatásokból is, de ha valami kérdőjeles, akkor sok pluszt tud hozzáadni a képletelemzéshez, ha bekapcsoljuk a kvinkunksz kijelzést is.)

A 6-os ház a szorgos, leginkább kétkezi, rutinokra épülő munkavégzés háza is, meg az elterjedt és krónikus betegségeké is (nem a járványoké!)

Hát, jobban örülnék, ha a Marsnak nem lenne kapcsolata sem a Napfogyatkozással, sem közvetve a Plútóval, de hát nem kívánságműsor ez.

Állócsillag hatás: nincs.

7-es, 8-as házak üresek – üres a háború és a halál háza! Van Isten!

 

Merkúr Mérlegben, 9-es házban

Merkúr Mérleg 22° 39 perc

Hát kezdődik. A Merkúr ura itt a Vénusz LENNE, ha akár csak egy pillanatig is szóba kerülhetne olyasmi, hogy a Vénusz ekkoriban ura bárminek is…

Szóval nem uralja a Vénusz a Merkúrt, ami olyan, mintha magára hagyta volna a saját otthonában, hogy csináljon, amit akar. A Merkúr csalafinta ám, tud garázdálkodni is, például egymásnak ugraszt barátokat, családokat, nemzeteket.

Ha már a Marsnál kitértem a Kvinkunxra, akkor itt is kiemelném, hogy a Neptunusszal van ebben az érdekesen ellentmondásos, nem egyértelmű és nem könnyen kisilabizálható fényszögben. Általában ezt terhelt fényszögnek tartják, Napfogyatkozás képletben BIZTOSAN terhelt is. A Neptunusszal való ilyen viszonya azt is mutathatja, hogy bár garázdálkodhat a Mérlegben, de a Neptunusz baromira rajta tartja a szemét és megpróbálja a jó irányba befolyásolni, és ahogy a Neptunusznál kifejtettem, ez szellemiekben való előrelépési lehetőséget fog jelenteni.

A vállalkozók, a kisiskolások és családjaik, a kereskedők és mindenki, aki troll-szintnél magasabb szinten kommunikál, jó eséllyel itt (és utána) remek táptalajt fog kapni a szellemi emelkedéshez. Fájdalmas lesz, mert mindezek közben egy Napfogyatkozás képletben rajzolódnak ki, de közben előremutató is! Van értelme a szenvedésnek basszus! (Nadíros borongásom után már ideje is volt ilyen hírnek 😊).

Állócsillag hatás: Arcturus – Az előző bekezdésben írtak még plusz pozitív energiákat kapnak, még akár a kormányban is lesz lehetőség a szellemi emelkedésre (?): Az Arcturus alapvetően gazdagságot, becsületet, nagy hírnevet, céltudatosságot és jólétet hoz hajóút és utazás révén, de a jól induló szerencsét utóbb rosszra tudja fordítani. Merkúrral összevetve konkrétan olyasvalakire vonatkozik itt, aki: józan, igyekvő, népszerű, vallásosságra hajlamos, kicsit exravagáns, de jómódú barátok segítik, bizalmi állása van nagy társaságnál vagy vállalatnál, vagy vezetői pozícióban van, és egyébként jó egészségnek örvend és otthon is minden rendben van.

Biztosan érintett lesz valaki majd, akire ezek igazak és leginkább a joggal, bíróságokkal, ügyészségekkel, törvényhozással kapcsolatos, de akár a külfölddel is. Na majd meglátjuk, hogy ki lesz az és mi történik vele. Arcturus kedveli-e majd továbbra is, vagy sem. (Ne feledjük a Neptunusz erejével ide is vonatkozó érkező Markab állócsillag hatást sem!)

Nap-Hold-Vénusz a 9-es (10-es) házban, a Skorpió jegyben

Ahogy már fenn leíródott, a Skorpió jegy 2°-án lesz együttállásban a Nap a Holddal. Eközben a Skorpió 2° 39 percén lesz együttállásban a Vénusz a komplett Napfogyatkozással.

A Napfogyatkozás pontja egy masszív energiahiányos állapot, és minden ezen való későbbi bolygóáthaladás terhelt lesz majd, de egyúttal különösen érdekes is.

Nemcsak azért nézegetjük tehát ezt a képletet, hogy erről a napról előre következtetéseket tudjunk levonni, hanem azért is, hogy az ebben a pillanatban érintett minden lényeges pontot – ahol a bolygók és a fő tengelyek állnak, de a házak kezdő pontjait is ide lehet számítani, bár ezekkel csak az Aszcendens, Nadír és MC tengely viszonyában foglalkozunk – megvizsgáljunk, és KÉSŐBBre vonatkozóan megnézzük, hogy mikor milyen égitest halad majd át a hónapokra terheltté váló Skorpió 2°-án, és akkor milyen jellegzetességek lesznek azokban a képletekben.

Mert így lehetett előre megjósolni, hogy mikor fog bukni vagy meghalni a király, mikor fog fellázadni a nép (bármilyen furcsa, régen a népek fellázadásának volt még értelme, jelentősége), mikor fordul az elit ellen, mikor fordul az elit önmaga ellen, mikor lehet a nép és a hatalom között  kiegyezés és milyen tematikával, és hasonlók.

Tehát a bolygók majd később mutatják az utat, most csak azt mutatják, hogy mi a terhelt pont! Persze ennek a képletnek is csomó jellegzetességét tártuk már fel, tehát maga ez a képlet is érdekes, de ez csak egy pillanat, noha a következő kb. 9-10 hónap lesz inkább a jelentős, amikor majd kialakul már, hogy mikor mi fog áthaladni a terhelt ponton. (A Hold minden hónapban áthalad majd rajta igazából, tehát lesznek visszatérően rossz napok…)

Mit mond nekünk ez a Nap-Hold-Vénusz együttállás (Nap- és Vénuszfogyatkozásnak is lehetne nevezni) a Plútó és a Mars uralma alatt?

Ja, mert bocsánat, a Skorpió ura a Plútó és a Mars, és hát az az úr, akinek az otthonában (jegyében) játszódnak az események.

Brutális csapás és teljes energiamegvonás a Vénusz számára, és minden számára, amit a Vénusz képvisel. Pl. nőiséget. Szerencsét. Szépséget, harmóniát, tisztaságot. Magyarország Aszcendense Mérleg, és annak az ura a Vénusz. Az egész országra nézve hátrányos ez a Napfogyatkozás, ezen nincs mit szépíteni. Ideje viszont szembenézni az ebből fakadó problémákkal!

Majd meg lehet nézni, hogy más országokban ennek milyen következménye lesz (ahogy haladunk az időzónákon, úgy esik más-más házba a jelenség). Nálunk kemény küzdelmek várnak még az egész társadalomra, mert ez egyébként olyan szinten természetellenes berendezkedés, amit mi művelünk férfiként és nőként önmagunkkal, gyerekeinkkel, lányainkkal, fiainkkal, férjeinkkel, párjainkkal, apáinkkal és anyáinkkal, hogy az valami brutális önpusztítás. Ráadásul ezt önhazugságban tesszük, úgynevezett konzervatív alapokon.

A nők teljes visszavonulása a közéletből és a közéletet érintő nyilvánosságtól már ennek az állásnak az előszele. De fog ez változni, az biztos, csak nem most. És a visszavonulás az egyébként önvédelem is a nőktől. Sokan ábrándoztak női államfőről… hát most ennél rosszabb felállás nem is lehetne az állam és a kormány élén, mint ami most van. De nembaj, majd kimászunk a gödörből, csak előbb érjünk le az aljára!

Szerintem fogjuk fel ezt a Napfogyatkozást kijózanító pofonként, amit magunknak kiosztunk, aztán szedjük össze magunkat végre, mert ennek így nem lesz jó vége!

De kemény küzdés vár egyébként az elitre is ebben a tekintetben, mert ez már az a szint, ahonnan nincs hová hátrálni, tehát ezzel is szembe kell nézni majd a megfelelő embereknek – lásd alább. Érdekes, hogy kap egy támadó fényszöget a nagyon férfias Jupitertől a jelenés, tehát ebbe még mindig nagyon be akar kavarni a férfienergia, nyilván, mert a Nap bár full férfias, itt éppen gyenge lesz, és szüksége is lenne támogatásra.

De a Hold is nőies. Nem hagyja a férfiszövetséget most, útját állja ennek. Úgyhogy itt minden megremeg majd társadalmi szinten, de a MÉLY rétegekben, mert a Skorpió az nagyon sok árnyalattal és dimenzióval dolgozik és szereti nem egyértelművé tenni a dolgokat az egyszeri szemlélő számára.

A Skorpió szélsőséges és harcias. Először pózol, ijesztget, megmutatja a fullánkját, majd, ha nincs hatása, lecsap. A Vénusz ehhez kap erőt, bármennyire is háttérbe van szorítva, tehát a nőknek felszívni magukat, rendbe tenni a dolgokat ez egy jó kiindulási pillanat lehet.

A házakat tekintve tényszerűen még a 9-es házban történik ez az együttállás, de annyira rajta van az egész kombináció az MC tengelyen, hogy igazából már uralja az egész Nap- és Vénuszfogyatkozás az egész X-es házat is, tehát kompleten érinti tényleg a teljes elitet, de még például a kormányhivatalok vezetőit sem kíméli.

A 9-es ház: jog, igazság, hit, meggyőződés, vallások, ideológiák.

A X-es ház: hatalom, sikerek, csúcsra érés, király, miniszterelnök, elit, csúcsvezetők.

Nap a Skorpióban

A Nap a Skorpióban nagyon nem érzi jól magát egyébként, mert nincs hozzáférése a szellemi és sprituális dolgokhoz, amik viszont a jegy alap berendezkedését képezik. Ha el lehet csípni egy túlterjeszkedő ego-t, arra a Skorpió jegy a legalkalmasabb, mert ott meghunyászkodni kényszerül.

A Hold a Skorpióban

A Hold sokkal jobban érzi magát a Skorpióban, mint a Nap, mert a Hold az érzelmek bolygója, és az érzelmeknek sokkal inkább van hozzáférésük a szellemiekhez, mint az ego-nak. A Holdban van alázat, a Napban kevésbé. Egy ilyen pozícióban az alázat mindennél fontosabb, mert a Plútó a leginkább alázatra tanító bolygó.

Ha ezeket összevetjük, akkor azon túl, hogy a Napfogyatkozásban eleve mindig a Hold az erőt mutató, még a Skorpió is tovább erősíti ezt a tónust, mélyebb színezetet ad neki. Összességében tehát a Vénusz súlyosan meggyengülve, a Nap erőlködve, de közben gyengén sétálnak majd bele ebbe a Napfogyatkozás szituációba, miközben a Hold mindennél erősebb lesz.

Állócsillag hatás: itt nem lesz állócsillag hatás.

MC tengely Skorpió 7° 19 perc

Az egész képlet sikereinek útmutatója az MC tengely. Mutatja az előre és felfelé vezető irányt, és ha azt is megnézzük hozzá, hogy hol van az alja – Nadír –, akkor a komplett életút és vele minden áldás kiolvasható. Ezen a napon a kiszámíthatatlanságból haladunk az elit meggyengülése felé. Már csak az a kérdés, hogy ezt miként értékeljük.

Állócsillag hatás: Khambalia – Erőszak, megbízhatatlanság, változatosság, veszekedés.

Leszálló Holdcsomópont a Skorpióban, X-es házban

Leszálló Holdcsomópont Skorpió 13 fok 46 perc

Ami nem öl meg, az erősebbé tesz – ezt üzeni. Hát szép kilátások!

Állócsillag hatás: Déli Serpenyő – Irigység, rosszakarat, testi fogyatékosság (nemzettest?), haragtartó jellem, erőszak, betegség, hazugság, bűnözés, szégyen, mérgezés, szerencsétlenségek, tűzveszedelem, gyulladásos betegségek, főleg az arccal kapcsolatban, szembaj, vakság.

11-es és 12-es házak üresek

Ezt akár jó jelnek is felfoghatjuk, hogy nincs konkrét, tevőleges energia a leginkább a dolgok végkifejletéről és aztán a végső lezárásukról szóló házakban. Annak idején, a 2006-os választások, őszödi beszéd és az októberi budapesti forrongások előtti 2006. március 29-ei Napfogyatkozáskor a Mars a 12-es házba esett. Hát meg is tette aztán a dolgát az országgal…

Most körbejutottunk a Napfogyatkozás képletével, időszerű tehát levonnunk az országra, a népre és a vezetőkre vonatkozó következtetéseket.

Az áprilisi, Bikában kiteljesedő Napfogyatkozás messze nem volt ilyen energiájú, mint az októberi lesz, pedig hát egész nyáron éreztük annak is a hatásait.

Most ennek az októberi Napfogyatkozásnak már egész télen és tavasszal fogjuk érezni a hatásait, de mindezeket azért kell előre tudni, hogy megtaláljuk a kapaszkodókat is!

Kérdések, amik felmerülnek ilyenkor:

– Fog bukni az uralkodó/miniszterelnök?

– Fognak bukni a főemberek, lesz radikális változás az elitben?

– Bukik majd az államfő?

– Bukik maga az állam? Lesz államcsőd?

– Mozgolódik majd a nép? Lesznek forrongások?

– Lesz majd valódi hatalma a népnek az állam fölött?

Magyarország és a Napfogyatkozás

Mivel a Vénusz az ország aszcendensének uralkodója is, így a fentebb kifejtett Vénusz-nehézségek kapcsán én arra következtetek, hogy nagyon kemény időszaknak nézünk majd elébe október közepe után. Ez egyéni szinten lehet, hogy nem jelenik meg semmi különösben, bár nők és a szépségre, harmóniára, kiegyensúlyozottságra, stabilitásra törekvő bármilyen nemű emberek esetében biztosan meg fog érződni, hogy valami nagyon nem stimmel.

De például az, hogy nyár közepén hozták meg a rezsi-sarcos rendeleteket és már nyár végén bevezették, ez is már a Napfogyatkozáshoz kapcsolódik, mintegy előre menve az időben – összeérve az előző Napfogyatkozás egyik tranzitjával is.

Az időben előre menést ugyanakkor a Szaturnusz mindig jutalmazza majd kicsit később (amikor ő jut uralomra adott időszakokban), de a dolgok kellős közepén mindenesetre el kell menni a falig, vagy ha úgy tetszik, le kell jutni a gödör legaljáig. Ha nagyon optimista akarok lenni, akkor azt mondom, hogy a Napfogyatkozás negatív hatása nálunk, Magyarországon már jó előre, hetek óta zajlik.

Ez azért is fontos dolog, mert ha hirtelen, a semmiből érne bennünket a Vénusz gyengesége révén a csapás, az nagyobb gond lenne, mint a folyamatos kínlódás.

Persze ezzel nem azt akarom mondani, hogy nyugodjunk bele és rendjén való ez a kínlódás, ami most már nagyon régóta tart. Nincs rendjén! Az ország képletében nem látom a gazdasági kiszolgáltatottság és az autokrácia jeleit, tehát az van, hogy az ország nem a saját életútján halad, hanem arról bizony le van térítve.

Csak csapásokat tudunk elszenvedni, a sikereink csak kamusikerek.

Önmagunkhoz képest persze, siker, de más jóléti társadalmakkal összevetésben ez az ország messze a képessége alatt teljesít, és amíg ezzel nem nézünk szembe, addig ez így is marad.

És erre basszus nem lehetünk büszkék!

Gondolj bele, hogy valaki zseninek születik, meg is villantja a képességeit, sőt, mindenki el is ismeri a képességeit, de ő beköltözik a híd alá, ott csövezik, hosszú, csimbókos hajjal, rémületesen koszos körmökkel, hiányos fogsorral, büdösen, és közben arról értekezik fennhangon, hogy neki milyen jó, ő milyen okosan választotta a csövezést, mert bezzeg másoknak meg azzal kell megküzdeniük olykor, hogy beázik a saját házuk teteje, meg télen fűteniük is kell…

Az, hogy ez a zseni a létbizonytalanság kellős közepén, a természeti csapások kényének-kedvének kiszolgáltatva, nem a saját képességeinek megfelelő szinten él, az csak szerinte siker. Mindenki más szerint szégyen.

Na, ez a mi országunk most. És ennek a Vénusz is az oka többek között, alább mindjárt kifejtem.

A közeljövő az ország szempontjából

Azt tudom elmondani, hogy nem járnak majd mostanság kifejezetten jó idők az országra, de ezt már szinte megszokhattuk. A rossz hír, hogy lehet még ennél rosszabb is, mint ami most van, meg, mint ami mondjuk egy szeptemberi napból, amikor ezt közzéteszem, még kinéz… A dolgok rossz irányba mennek, alakulnak, de ez csak azért rossz kifejezetten, merthogy eddig is az volt.

Csöveztünk a híd alatt eddig is, és ebből kifolyólag bármi is jön, érzékenyen fog bennünket érinteni. Ennek az anyagi létbizonytalanság csak a tünete igazából.

Szellemileg is visszafejlődés mutatkozik inkább, mint előrelépés – nem az oktatás hibája ez, az oktatás anomáliái is csak tünetei ennek ­–, és valami elképesztő őskori, de torz szinten maradtunk a társadalmi berendezkedést is illetően.

Ezt a nemzetre vonatkoztatva mondom, nem az egyénekre.

Lehetséges olyan is, hogy minden állampolgár elképesztően okos, szeret gondolkodni, nem hagyja, hogy megvezessék, tiszteli embertársait és önmagát is, mégis az ország egy vödör fos.

Ez azért van így, mert nem kapcsolódunk egymással lényegileg, hanem csak a felszínt hagyjuk érvényesülni, ahol az a vödör fos az minden kósza szellőtől behullámzik…

Mi látszólag szilárd dolgokba kapaszkodunk, mint amilyen a vödör széle is, de ezek csak tárgyak. A szellemi színvonalat közben ugyanakkor az anyag mutatja körülöttünk, ez a lögybölődő, mocskos, büdös… na, az…

A felszíni érvényesülésben, a vödör szélén való kapaszkodásban persze gyalázzuk és gyűlöljük egymást, hiszen másra nincs energiaminőség, egyszerűen nem is tudna jutni másra az életerő energiánkból, mert bár a többség nincs tudatában, de az életünkért kapaszkodunk a vödör szélén…

Bocs, hogy ilyen képszerűen fogalmazok és ezt hoztam példának, de a fontos lenne, hogy átmenjen a lényeg, mert az is nagyon jellegzetes, hogy a lényeg az nagyon nem akar mostanában átmenni.

Tovább is megyek ennek céljából a hasonlattal: ebben a hígfos állapotban a szardaraboknak örülünk. Akik a mi elitünk.

Mert azok úgy egyben vannak. Meg úgy összeállnak. Meg kirajzolódnak kontúrosan… Meg azok milyen erősek már! Meg a szar a foshoz képest milyen karizmatikus! Hát csodálatos, nem?

Kisebb közösségekben nagyon jól megmutatkozik, főleg konkrét ügyek mentén, hogy micsoda fantasztikus emberek vagyunk. De össztársadalmilag siralomvölgy az ország.

Ezért érint bennünket minden olyan nagyon nehezen, kihívásoktól terhes hatalmas kilengésekkel, mert siralomvölgyet építettünk magunknak. A jó hír – mert mindig van jó hír is, meg rossz hír is –, hogy ebben a siralomvölgyben van sok-sok milliónyi kis békés szigetecske.

Na, ezekből a szigetecskékből kellene országot, nemzetet építeni! De nem a szardarabokon keresztül basszus!

Nem abban bízva, hogy szardarabok majd segítenek megoldani az ország problémáit! Hanem az egész vödröt ki kell borítani és végre valóban elkezdeni építkezni. Mivel egyébként van miből építkezni, mert tehetségünk és képességünk mindenképp van, ez menni fog, de csak akkor, ha végleg kiborul az a vödör.

Mi tudja újjá szervezni a társadalmunkat?

Csakis a kultúra. Nem a szépirodalom! Nem az alapműveltség (egyébként az is). Hanem a nemzeti minimum kultúrája. Meg kellene egyeznünk egymással a kultúra hídképző művelete révén, hogy mik azok a dolgok, amikben mindannyian egyetértünk és mindannyian alapvetésként elvárunk ettől az országtól.

Jelenleg annyira súlyos a helyzet, hogy abban sem értünk egyet, hogy egyetlen ember uralkodhat-e ezen az országon, vagy sem. Annyira súlyos a helyzet, hogy a korrupciót természetesnek veszi a társadalom nagy része és nem érti, hogy a társadalom másik része miért irtózik ettől.

Nem akarok ötleteket adni, de ha ez tényleg egy keresztény ország, mint ahogy sokan ezt dogmaként szajkózzák, akkor talán Jézusnál kellene keresni a válaszokat és nem a politikusoknál, nem? De adhat jó válaszokat bárki és bármi, de mi eleve rossz kérdéseket is teszünk fel! Ugyanis nem lehet kérdés, hogy tolvajok, csalók, szélhámosok, szemfényvesztők, egyszemélyes kézivezérlők, volt besúgók és ügynökök, rablók, pedofilok elindulhatnak-e választásokon vagy sem, mert erre mindenki szívében ott kellene lennie a válasznak alapból, hogy NEM!

De menjünk tovább!

Mi lesz az elittel?

A Napfogyatkozás jelzi, hogy az uralkodó elit végtelenül gyenge, és csapásokat szenved el, gyakorlatilag folyamatosan, és már csak idő kérdése, hogy ki számára mikor jön el a vég.

Kiegészítés: 2022. december. 8 – Ebből a videóból tökéletesen kirajzolódik, mennyire pusztul le a politikai elit. Török Gábor interjú a Telex-esekkel>>

Jaj, bocsánat, még egy kis meglepetés adalék a Napfogyatkozások komolyságához, ez épp ma, a publikálás napján ért el hozzám: 2022. szeptember 15: Az Európa Parlament megszavazta, hogy Magyarország nem demokrácia, hanem választási autokrácia.

Mi ezt tudtuk végül is már évek óta, de hát az EU Parlament malmai kicsit lassabban őrölnek. De miért pont most? Miért pont ezen a napon?

Mi volt 14-én és 15-én a bolygók állása szerint? Látszólag semmi érdekes… De ha visszanézzük a 2022. április 30-ai Napfogyatkozás képletét, akkor láthatjuk, hogy 1.) A Hold éppen tranzitált az akkori Napfogyatkozás helyén, 2.) A Felszálló Holdcsomópont elkezdte 5 fokra megközelíteni ezt a helyet, és ettől a naptól kezdve, egészen december 9-éig közelít hozzá, majd teljesen eléri, és majd hónapokon keresztül távolodik tőle a másik irányba. A Felszálló Holdcsomópont a szerencse jelzője. Mit ne mondjak, jól kezdődik ez a 3-6 hónap… A következő 6 hónap egyéb fontos bolygóállásai (2023. szeptember 7-ig)>>

Szóval az elitet csapkodja majd a sors. Igen ám, de ez nem demokrácia, ahol a népnek van bármiféle külön úton járási lehetősége, így a sors csapkodja a népet is egyidejűleg.

A mi országos családunk

Képzeljük el úgy az országot, mint egy családot: van egy nagyon erős családfő, aki széles vállán viseli az összes lehetséges terhet, a többiek pedig próbálják élni az életüket, közben a családfő igényeit is kielégítve. A családfő néha pofozkodik is, hogy rend legyen, meg szarkasztikusan és lenézően beszél egy-egy családtaggal és főleg a kívülállókról, de ha mindenki megtanulja és betartja, hogy hol a helye, akkor végül is nincsenek nagy összetűzések.

Ez egy klasszikus bántalmazó család, de hát számunkra ez a természetes ugyebár, ezt szoktuk meg. Igen ám, de a családfőt nyúzza a csúz, egyre nehezebben mozog, öregszik, és egyébként is, olyan dolgokat kezdett el kérni, amik hallatán már fennakad a család többi tagjának szeme… Ez már a megszokottakon is túlmegy. Van egy határ, amin túl a bántalmazottak sem tűrnek tovább… De mi a CSALÁD érdeke?

Ha az a cél, hogy a család túléljen, akkor mi a teendő egy gyenge, öregedő, többnyire gonosz, néha persze vicces és akár még szerethető családfővel? Azt minden családnak magának kell eldöntenie.

De az előző Napfogyatkozás még tartó hatásai és a 2022. október 25-ei Napfogyatkozás specialitásai azt a tényt mutatják és egyúttal teremtik is meg, hogy ez a családfő, ennek az országnak az uralkodó elitje, élén a saját vezetőjével gyenge és gyengül tovább és az akár egy éven át tartó folyamatos és drasztikus gyengülésből szerintem nem lesz már várható visszaerősödés.

Ezt a családot a vezető teszi gyengévé. Mert bántalmazott, függő helyzetbe lévő családtagok a családon kívül is csak nehezen tudnak erősek lenni.

Más országok annyival vannak előrébb, hogy nem apát választanak maguknak a választásokon, hanem ügyvivőket, akiket számonkérnek.

Ennek az országnak egy jó kis terápiára is szüksége lenne, mert mi a kiszolgáltatatott, bántalmazói elit-nép viszonyban érezzük magunkat komfortosan akkor is, ha nem a kommunizmusba születtünk bele! És ez elképesztő nagy baj, de még ezzel sem néztünk szembe.

A további részletes vélemény és elemzés klubtagok számára érhető el.

Miniszterelnök és a Napfogyatkozás

Itt olvashatod a miniszterelnökkel kapcsolatos előrejelzésemet – csak klubtagoknak>>

Tranzitok

Általában egyébként nem szoktak a Napfogyatkozások annyira vészjóslóak lenni, mint amilyen ez a mostani lesz, így, ha az általános elemzés után csak a tranzitokra koncentrálunk, akkor az eljövendő időszak nehézségeinek időzítését és azon időszakok fő energiaminőségét következtethetjük ki.

De most rendkívül nehéz helyzetből indulunk, és ráadásul jelentős jegyváltások is lesznek majd a következő fél évben, így remélem, nem válok nevetség tárgyává ha elmondom, hogy már félve néztem meg a tranzitokat, hogy nehogy valami olyasmit lássak, amitől már eldobom az agyamat is végül, és betonbunkerbe óhajtsak költözni… Egyelőre nem tört rám a betonbunkerbe költözés vágya szerencsére.

Igazából október közepétől november közepéig komplett szarviharokkal kell szembenézni és kalkulálni, utána meg lesznek még durva napok, de lesznek köztük azért kiállások is.
Pontos részletek a tranzitokról – csak klubtagoknak>>

Miért csak klubtagok férhetnek hozzá a pontos, részletes előrejelzésekhez?

Azért, mert ezekkel az elemzésekkel heteken át dolgozom. A teljes elemzés – a jegyváltásokról szóló előzetessel, a miniszterelnökkel kapcsolatos elemzéssel és a pontos tranzitokkal – több, mint 30 oldalas lett. Ez egy kisebb könyv, és a képek még nincsenek is beleszámolva, csak a nettó szöveges tartalom.

A klubban az elemzéseken túl még több, mint 30 oktatóanyagomat és a könyveimet is megtalálod teljeskörű hozzáféréssel, úgyhogy a következő Napfogyatkozás elemzéssel is el tudod majd magad foglalni a tudásanyagok által 😊.

Két utóirat:

Putyin elnök Aszcendense a Skorpió 3. fokán van. Szerintem ez a Napfogyatkozás kiemelt jelentőségű lesz az ő életében is, nem jó értelemben.

A másik kiegészítésem az, hogy a visszajelzéseitekből az látszik, hogy a Napfogyatkozás nehézségeit előre ismerve, a Napfogyatkozás napját már kifejezetten felszabadulásként, fellélegzésként tudjátok megélni. Úgyhogy a jövőben is nagy figyelmet fordítok a fogyatkozások előre jelzésére, köszi, hogy olvassátok!

Rita

Még szintén kedvelheted

Vélemény, hozzászólás?

error: Nincs lehetőség kimásolásra.