Sokszor merül fel a kérdés, hogy a bolygók és csillagok okozói, előidézői-e a dolgoknak, vagy csupán csak jelzik az eseménytrendeket, kiugró eseteket, fordulatokat, jó vagy rossz történéseket. Erről nekem fix álláspontom van, és hogy megértessem, hogy miért gondolom azt, hogy a bolygók nemcsak jelzői, hanem kifejezetten okozói is a dolgoknak, máshonnan kell először megközelítenünk a témát.

Kiegészítés: Amikor bolygókat mondok, értsd nyugodtan rajtuk a Napot, Holdat, közeli-távoli bolygókat, Naprendszerünkön túli bizonyos csillagokat, sőt, a teljes égbolt összes látható és láthatatlan objektumát is, amik gravitációs erővel bírnak és közben fényt bocsájtanak ki, vagy fényt vernek vissza – azért nem kell ideérteni a műholdakat és űrállomásokat sem, mert nincs gravitációs hatásuk.

A jelzők

Skultéty Andrea barátnőm révén, aki Feng Shui tanácsadó és tréner, és szerintem a legérthetőbb és leghitelesebb szakember is a szakmájában, alaposan megtanultam és a gyakorlatban meg is bizonyosodtam arról, hogy a Feng Shui tanai szerint a szorosan körülöttünk lévő, általunk vagy más emberek által alakított tér és a tárgyak nem okozói a velünk történő eseményeknek, hanem jelzői.

Például egy metszett kristály csillár, ami éveken át lóg a fejünk felett a család-egészség életterületen, az nem okozza a családi-egészségügyi gondokat, hanem igen erősen jelzi, hogy ott valami gondunk lesz hamarosan, illetve jelzi, hogy oda magunknak valami igen komoly kihívást teremtünk éppen. Ilyenkor a csillár sokkal inkább jelző, mintsem okozó, mert azt jelzi, hogy mi, ott lakók mit teremtünk magunknak éppen.

A teremtők mi vagyunk és a teremtéseinkhez megfelelő tárgyakat válogatjuk, választjuk, hívjuk be az életünkbe, hogy aztán azok segítsenek kiteljesíteni a sokszor tudatlan vagy akár véletlenül rossz céljainkat.

A tudatosság növekedése által, a Feng Shui módszertanának segítségével felismerhetjük és gyakorolhatjuk, hogy a tudattalan teremtést hogyan változtassuk át tevékeny cselekvéssé, és hogyan vegyük a kezünkbe a sorsunk alakulását az által, hogy ezzel a tudatossággal alakítjuk ki magunk körül a teret. Ez által tudatos teremtőkké válhatunk.

A tudatossággal alakított tér által tudjuk befolyásolni magunk körül az energiákat, és például rombolóból építővé változtathatjuk az energiaáramlást, és felismerhetünk egy csomó olyan jellegzetességet, amikről a tárgyak és elrendezések már korábban is üzentek nekünk, csakhogy most már vesszük is az üzenetet.

A Feng Shui tudatos használatával – és JÓ használatával, mert a kínai térrendezés tanánál is talál az ember full hülyeségeket bizonyos szakértőktől, amik konkrétan ártalmasak lehetnek – visszahathatunk az eseményekre közvetlenül is. Például, ha eddig tágabban vett családunk tagjai kedvükre avatkoztak be az életünkbe, és mi az ezt jelző intő jeleket figyelmen kívül hagytuk a 6-os életterületen, akkor pusztán a figyelmeztető jelek kiiktatásával (értsd: elrakásával, onnan eltüntetésével, áthelyezésével, kilomtalanításával) elvesszük a plusz energiát az említett rokonoktól, és láss csodát, egy csapásra leszoknak arról, hogy beleavatkozzanak a mi életünkbe.

Tehát a tárgyak nem okozói bajoknak, de mi okozói lehetünk a tudatos teremtés által a sorsunk jobbra fordulásának és céljaink hatékonyabb elérésének, a tárgyak segítségével.

Még egyszer kiemelem: a Feng Shui szerint a tárgyak nem okozói eseményeknek, jelenségeknek, hanem jelzői azoknak, és mi a szabad akaratunk révén dönthetünk úgy, hogy ezeket a jelzéseket „átállítva”, tudatos cselekvéssel összeválogatva, szolgálatunkba állítva befolyásoljuk az eseményeket, jelenségeket.

A Feng Shui olyan, mint a kapcsoló a falon: ránézve látom is, hogy mit mutat, de akár át is kapcsolhatom egy másik állásba, és akkor mást okoz (másképp működik) és azt a mást is mutatja egyidejűleg. Így lehet irányítani a dolgokat.

A Feng Shui persze nem kétállású kapcsoló, mint a villanykapcsolók, hanem sok-sok-sokállású kapcsoló, ezért is kell sokat és sokáig tanulni-tapasztalni róla, hogy már ránézésre tudjuk értelmezni a kapcsoló üzeneteit, és azt is tudjuk fejből – vagy Andi anyagaiból –, hogy hová kell átkapcsolni a kívánt céljaink elérése érdekében.

Felmerül a kérdés, hogy mi a helyzet a bolygókkal és csillagokkal?

Ezek sem okozói, hanem jelzői az eseményeknek?

Mikor még nagyon az elején voltam az asztrológiával való foglalkozásnak, már akkor meg voltam győződve róla, hogy a bolygókkal és csillagokkal nem ugyanaz a fennforgás, mint a Feng Shuival, de ehhez persze kellett az is, hogy Andi barátnőm révén nagyon is tudtam, hogy mit mond erről az „okozza vagy jelzi” dologról a Feng Shui, és volt összehasonlítási alapom.

De még nem akartam ezt a kérdést a bolygók kapcsán magamnak eldönteni nagy hirtelen asztrológus-kezdőként, úgyhogy ez ügyben is próbáltam kutakodni. Mikor már elolvasol 150 könyvet, megnézel 10 évnyi videót, elemzel jó pár képletet, akkor persze már megvan a saját véleményed erről a gondolatmenetről is, de eljött az a pont is, hogy kíváncsi voltam, hogy mit mondanak a bolygók és csillagok okozó-jelző mivoltjáról más asztrológusok.

Igazából elég volt egyetlen kapcsolódó témájú videóban Kaló Jenőt hallgatni arról, ahogy fejtegette, hogy „A bolygókra ne tessék haragudni, mert a bolygók csak jelzik a dolgokat, sosem okozzák”, akkor jött fel a felszínre bennem is az egyértelmű meggyőződés, hogy ez a bolygók és csillagok kapcsán biztosan téves megállapítás.

Bár vannak olyan területei az asztrológiának, ahol tényleg nem lehet arról beszélni, hogy például egy bolygó okozta egy fülbevaló elveszítését, és bolygó okozza a megtalálását is, mert ezek apróságok, mindamellett a bolygók megmutathatják, hogy hol lehet megtalálni az elveszett tárgyat.

De vannak olyan események és sorsesemények, amiket nem jeleznek a bolygók, hanem kifejezetten okoznak. Erre alapul az egész asztrológia. Ez nem jóslás, ez fizikai törvényekből táplálkozó előrejelzés. Olyan, mint a meteorológia, főleg, hogy annak is van olyan ága, ami a bolygó és csillagállásokból, sőt, a Föld Tejútrendszer „erővektorának” irányához való viszonyulásából következtet az időjárás várható fordulataira, jellegzetességeire, és az időben is segít ezeket betájolni.

A bolygók, a csillagok, a Naprendszerek, a Galaxisok hatnak egymásra a gravitáció által. Itt a mi Naprendszerünkben a Heliosphere (hélioszféra) „területén” belül a Nap mindenre hat, és azon belül a bolygók is hatnak egymásra, de még a holdak is, sőt, az üstökösök is. A Heliosphere elképesztően hatalmas, elképzelni is lehetetlen a kiterjedését, túlmutat a legtávolabbi ismert, Naprendszerbéli bolygókon is. Ezekre mindre bizonyítottan hat a Napunk, éppen ezért kapta a nevét hélioszféraként, mivel a Napunk befolyása alatt álló terület.

A bolygók közvetlenül hatnak egymásra és környezetükre. Nagyon sokaknak esik nehezére elfogadni azt, hogy a Naprendszer bolygói hatnak a Földre, de már maga az a tény, hogy nem ütköznek össze a bolygók és nem zuhannak egyszerre bele a Napba, azt kell, hogy feltételezze, hogy irdatlan erők tartják őket a pályájukon, mely pályákat a tudomány – fizika, asztrofizika, csillagászat – még a mai napig is a felfedezés fázisában próbál megismerni, mert a kiismeréstől még iszonyú messze vagyunk térben és időben is.

Közismert természettudományos tény, hogy a tudósok régen és a mai napig is a bolygók viselkedésükből, pályájukból, kiszámítható és kiszámíthatatlan jellegzetességeikből következtetnek a a közelükben esetleg még kutatható, de még ismeretlen planétákra.

Az asztrológiát persze nem tartják tudománynak, mert önmagában nem is az. Az asztrológia olyan, mint a nyomolvasás.

Empirikusan lehet vele kísérletezni, de kettős vak, placebo kontrollos kutatásokat nehéz vele végezni, mert ez tudás-alapú tudomány, amihez érzék is kell.

Egyébként a foci sem tudomány, mégis a dollár és euromilliárdokat ölnek bele, és ott is megvan a jóslás iparága a fogadások által. Eleve szponzorként és csapattulajdonosként, esetleg stadionépítőként beszállni ebbe az iparágba már jóslást jelent, ami aztán vagy bejön, vagy nem…

De ha valaki nem akarja összekötni a fizikát az asztrológiával, gondoljon csak a Holdunk jelentőségére! Látszólag az is nagyon messze van ahhoz, hogy hasson, mégis alapvetés, hogy elfogadtuk, hogy HAT ránk, minden pillanatban. A Hold árapály hatása nemcsak a természetben található vizeknél, de a sejtjeid vízzel telítődésére és a bennük lévő nyomásra is hatással van. A Hold, igen. Minden nap látod, mégsem akarod elhinni, hogy brutális mértékben hat? Akkor miben vagy képes hinni egyébként? 😊

A Holdon túl már minden annyira messze van, hogy nem tudunk olyan ügyesen mérni, de a Hold hatásaiból már eleve következtethetünk a sokkal nagyobb égitestek hatásainak kiterjedésére.

Amikor azt hallom valakitől – sokszor elismert tudósoktól is -, hogy szerinte az asztrológia áltudomány, akkor mindig az jut eszembe, ha híres tudós nyilvánítja ki ezt a véleményét, hogy kár, hogy egy elismert tudós ennyire híján van az alázatnak, hogy egyrészt áltudománynak nevezzen olyasmit, ami sosem nevezte magát tudománynak, és áltudománynak nevezzen olyasmit, ami nagyon hasonlít olyan tudományokhoz egyébként, amiket meg tudománynak neveznek. (Pl. meteorológia, pszichológia viselkedéstudományi ága, stb.)

Amikor pedig nem elismert tudós mondja ezt, hogy „szerinte az asztrológia áltudomány”, akkor, ha van lehetőségem, mindig közlöm, hogy egyrészt az asztrológia nem nevezi magát tudománynak, úgyhogy ezt a degradáló jelzőt kapásból el is lehet felejteni, másrészt pedig fel szoktam tenni a kérdést, hogy “Az utóbbi évtizedek fizikai felfedezéseit nem igazán követted, ugye?”

Amit ma tanulnak a gyerekek az iskolában fizikából és sokszor kémiából – bizonyos esetekben biológiából – azok gyakorlatilag már mind fals információk. Ezt szó szerint vedd. Pedig az mind tudomány, igaz? 😛

Érdemes az ELTE Atomcsill nevű Youtube csatornáját követni, ahol fizikusok adnak elő, gyakorlatilag folyamatosan a bolygókra, csillagokra hivatkozva. Neeeeeeeeem, nem hatnak a bolygók, dehoooogy… Még arra is hatnak, hogy az ELTE fizikai tanszéke mivel foglalkozik és mivel nem. 😊

Más kérdés, hogy tudunk-e olvasni a jelekből. Amikor a fizikusok és asztrofizikusok MÉRNEK valamit, azok eredményei is jelek. Már maga a mérés folyamata rizikós, hogy az jól sikerül-e, aztán jól érkeznek-e be az adatok, jól kerülnek-e rögzítésre és végül jól értelmezzük-e őket.

Ha placebo kontrollos kettős vak kísérletnek vetnénk alá mondjuk fizikai megfigyeléseket, akkor lehet, hogy a kontrollcsoport nem tudná értelmezni az adatokat, de nagyon kevés a biztosíték arra, hogy a fizikusok 100%-ban jól értelmezik 😊. Szóval aki a tudománytól biztonságos bizonyosságot vár el, és ezzel szemben fogalmazza meg az asztrológiát, mint áltudományt, az olyan messze van az igazságtól, mint a Balaton a Síriustól.

De honnan tudhatjuk, hogy a bolygók/csillagok hatnak is, nemcsak jeleznek?

Onnan, hogy túlságosan nagy volumenű dolgokra van hatásuk. Például árvizekre. Földrengésekre. Cunamikra. Esőkre és aszályokra. Királyok és államfők bukására. Királynők 70 évig történő kormányzására, aztán békés jobblétre szenderülésükre. Vulkánkitörésekre. Halálozásokra. Születésekre. Járványokra. És ezek elkerülhetetlenek. Mint ahogy az is, hogy esetleg hosszú időre nyugalmas időszakok következzenek, amit persze az emberiség önmaga sikerének könyvelhet el.

Annak idején a Spanyol nátha és hasonló járványok, amikor még nem volt ennyire fejlett a tudomány, 2-3 évig tartottak. Jó reggelt kívánok: mennyi ideje is vergődünk már a Coviddal? Csak nem lassan 3 éve? 100 év alatt milyen sokat fejlődött az orvostudomány is, ugye? Semennyit. De igazából nem rovom fel nekik, csak szeretném jelezni, hogy a világszintű járványok 100 év múlva is 2-3 évig fognak tartani, ha az ember nagyon közbeavatkozik, akkor még esetleg tovább is – mondjuk a kommunikációs térben.

A dolgok akkor is vannak és lesznek, ha nagyon sikeres vagy nagyon sikertelen emberiség leszünk, és ezt főleg a természeti csapásoknál, vagy természeti csapásokkal felérő államrengető eseményeknél lehet felmérni.

A bolygók, csillagok – Hold is – OKOZÓI, előidézői a dolgoknak. Sokkal nagyobb energiájuk van ugyanis, mint mondjuk egy metszettkristály csillárnak.

A tárgyak, amikkel körbevesszük magunkat, hatnak a saját közvetlen energetikájukkal. Csíkszentmihályi Mihályék kutatták ki – tudományosan –, hogy a saját kezűleg készített tárgyakkal való önmagunk körbevétele növeli a boldogságszintet és az életerő szintet. Hiszen minden energia, még a tárgyak is, meg az a lelkierő energia is, amiket például az elkészítésükbe bele teszünk. De a készítés nélkül is felruházhatunk tárgyakat jó vagy rossz energiával. De mivel a tárgyak könnyen elmozdíthatóak és emberi erővel is könnyedén teremthetőek, ezért értelmezhetjük tudatos emberként őket jelzésként is. A tömegtermelés például konkrétan lelketlenné teszi a tárgyakat, ezért is terjednek a DIY irányzatok, mert akár egy kis díszítéssel is át lehet lelkesíteni a lélektelenséget.

De hiába vagyok bármennyire is tudatos, hiába látom esetleg egy vulkánkitörés vagy egy tömeges baleset lehetőségét egy asztrológiai képletben, nem tudom elkerülni az események bekövetkeztét akkor sem, ha a világ összes okos döntéshozóját tudnám rá figyelmeztetni.

A bolygók/csillagok/jegyek/házak energetikái felfoghatatlanul erősek, és ráadásul keresztbe „színezik” egymást, és a folyamatok sokkal messzebbről indulnak, mint ahogy azt emberi ésszel fel lehet fogni.

A bolygók/csillagok okozzák az eseményeket, és tapasztalt asztrológusok előre látják ezeket, a kezdők pedig utólag próbálják összevetni a jeleket a megtörtént eseményekkel, mindeközben nem tagadva a tudományos tényeket sem. Nem számoljuk ki differenciálegyenlettekkel a hatások erejét, helyét pontos időpontját, mert olyan tényezők is vannak az egyenletekben, amiknek még nem is vagyunk tudatában.

De a bolygók kikerülhetetlen hatása alól mégis lehet egyetlen kibúvónk. A szabad akaratunk arra vonatkozóan, hogy hogyan reagálunk érzelmileg, szellemileg, emberileg.

A szabad akarat: bármi is történik, eldönthetjük, hogy hogyan reagálunk. A Szaturnusz bolygót például konkrétan a támogatónkká tehetjük, mert ha előre tudunk menni az időben – értsd: képesek vagyunk előre gondolkodni –, akkor a Szaturnusz hatásai kevésbé lesznek leckéztetőek és inkább lesz a jótevő, kedves tanítómesterünk, mintsem kekec oktatónk. Ehhez ugyebár maximális tudatosság szükségeltetik.

Ez az, ami nem asztrológia már, hanem életviteli tanácsadás. Tehát amikor azt mondom, hogy jövő szerdán ne menj inkább vonat közelébe, az az én meglátásom, a bolygók nem ezt mondják. A bolygók azt mondják, hogy lesz valami probléma a vonatok környékén. Az én értelmezésem az, hogy jobb ezt elkerülni esetleg.

Tehát az asztrológus mondását kikiáltani áltudománynak, az egy végtelenül kényelmes leegyszerűsítése a fizika, az asztrofizika, az empirikus megfigyelések, a nyomolvasás és a tanácsadás összességének. Tudom, hogy nem divat igényesnek lenni a gondolkodásmódban, de ez majd változik a közeljövőben is már, szóval, ha valaki fel akar fejlődni az eljövendő idők túléléséhez szükséges szintre, akkor kezdheti azzal a gyakorlást, hogy komplexebbként próbálja értelmezni a leegyszerűsíteni kívánt jelenségeket. Magyarán: fogadd el, hogy a világ bonyolultabb, mintsem egy szóval – pl. áltudomány – le lehetne írni.

Az asztrológusi tanácsok a szabad akaratot támogatják.

És van még egy szinte mágikus segítségünk: a fentebb emlegetett Feng Shui.

A Feng Shui és az asztrológia összekapcsolásával egy nagyon ütős eszközrendszer lesz a kezünkben:

  • Előre láthatjuk a folyamatokat, amiket a bolygók/csillagok mozgatnak – ehhez elég jól kell érteni az asztrológiához, ez tény;
  • és bár ezekbe a folyamatokba közvetlenül be nem avatkozhatunk, de a saját életünkre gyakorolt hatásokat tekintve a Feng Shui segítségével az otthonunkban és az üzletünkben az ártalmas hatások ellen dolgozhatunk, a jótékony hatásokat pedig felerősíthetjük a magunk javára – ehhez gyakorlatilag a világ legtudatosabbjai közé kell emelkednünk, és a Feng Shuihoz is értenünk kell, ez is tény.

Nyilván nem akárki képes erre, de ha ezt most olvasod, akkor nagyon jó esélyeid vannak arra, hogy a legtudatosabbak közé lépj és tevékenyen irányítsd, de kezdésként legalábbis terelgesd a saját sorsodat.

A Feng Shui segítségével az asztrológiából nyert információk alapján hozott döntéseink és cselekvési terveink kivitelezését támogathatjuk meg. Ha például meg van írva egy lábtörés, az nagyon nem mindegy, hogy egy évig lábadozunk-e belőle, vagy két hónap múlva már csak rossz álomként tekintünk-e vissza, levonva a tanulságokat természetesen.

Azt például, hogy ki milyen gyorsan gyógyul ki egy betegségből azt közvetlenül is lehet befolyásolni a Feng Shui által, mint ahogy azt is, hogy a kilépési pontoknál, amiket a bolygók jeleznek, még ne legyen kilépés mégsem, mert úgy döntesz, hogy még sok dolgod van. (Kilépési pont=halál lehetséges időpontja.)

Akkor ezek szerint meg vannak írva a dolgok a csillagokban?

Nagyon sok minden, amik nagyon jelentősek, azok egyértelműen igen, meg vannak írva. Ráadásul már VANNAK. Tehát nem lesznek. Ezt is nagyon kevesen tudják felfogni – ha közéjük tartozol, akkor máris nyugodtabb lehetsz a jövőt tekintve –, hogy a dolgok egyidejűleg vannak, és minden, ami majd számunkra lesz, az már ott van fölöttünk az égen, megírva. Csak előre kell lapozni a képletekben és tádám, időutazás pipa.

Például, hogy ki hogyan-hová, milyen családba születik és hogyan hal meg, ezek ott vannak a képletekben, tehát ezek hétköznapi megfogalmazással „meg vannak írva”. A halál idejére általában több „lehetőségünk” is van, és a tudatosságunkkal, döntéseinkkel tudjuk ezt távolítani-közelíteni. A betegségeinkre is ott vannak a hajlamok, de hogy mi mikor fog fellángolni vagy épp végleg meggyógyulni, ahhoz a döntéseink is kellenek, és ezek időzítéséhez is lehet nyomokat találni a horoszkópban, hogy ezeket a bolygók és csillagok milyen egymáshoz viszonyított kapcsolódással tudják erősíteni, gyengíteni.

Tömegszerencsétlenségeknél is meg vannak írva, hogy kiknek kell ottlenniük, kik és hogyan élhetik túl. Mindig dönthet az egyén, de nyilvánvaló, hogy nem hozunk döntéseket sok olyan helyzetben, amikor ott villognak a vészvillogók körülöttünk, hogy „Hozz döntést, ne rutinból cselekedj, csináld vissza!” Tömegszerencsétlenségek túlélői például gyakran számolnak be arról, hogy volt egy sugallatuk, hogy inkább ne szálljanak fel a gépre, vagy hogy nézzenek a hátuk mögé, vagy hogy kezdjenek veszettül rohanni és ilyesmik.

A tudatosságnak nagyon fontos kérdőjele az, hogy ki milyen minőségben kapcsolódik a saját lelkével. Erről A Tudatosság Művészete tanfolyamon lehet mindent kitanulni nálam, de a lényeg az, hogy egy átlagember az leginkább álmában kapcsolódik csak, és az nappal még iszonyúan kevés a túléléshez. Azok, akik sugallatokat kapnak, hogy állj odébb, vagy ne szállj fel, vagy ne menj oda, vagy nézz még egyszer hátra, azok kapcsolódnak a saját lelkükkel és így van esélyük a kollektív hatások alól kimenekülni, megúszni a csapásokat.

Azt most mondom, hogy minden elmét- és idegrendszert romboló vagy befolyásoló szer, mint az alkohol, a drog, a nikotin, a glutén (ételintolleranciát okozó allergének, tejfehérje, szójafehérje, tojás, stb.), de a cukor és az édesítőszerek is – tehát minden, ami akár közvetlenül, akár közvetve hat az agyra/idegrendszerre – az leválaszt a kapcsolódásról.

Sokan azért bódítják magukat, hogy kapcsolatba kerüljenek valami felettes dologgal, hát, hogy mivel kerülnek olyankor kapcsolatba, arról lehetne még hosszan értekezni, de nem a saját lelkükkel, az biztos. Hanem mondjuk olyasmivel, ami odavonzza őket, ahol biztosan bajba kerülhetnek.

Persze pusztítóak lehetnek a kapcsolódás minőségére nézve a hülyeségek, a tomboló tévhitek (például az egy tévhit, hogy tényellenőrzőkre van szükség a hiteles információk kiválogatásához a neten – úristen, hát hová lett az emberi elmébe vetett hitünk?), a vakhitű ateizmus, a vakhit bármiben (asztrológiában sem szabad vakon hinni természetesen), a túlfogyasztás és az időnk elpocsékolása is. Az, aki nem az útján jár az rendre belebotlik minden kis göröngybe.

Mindezeket azért soroltam, hogy lásd: ha túlságosan nehéz megemészteni azt az infót, hogy a bolygók hatásai sokszor elkerülhetetlenek, akkor itt egy mentőöv a tudatosság kérdésköre képében, bár akik a bolygókban nem hisznek, azok sokszor még nehezebben hisznek ebben a lélek dologban…

Van az úgy, hogy a Jóisten vagy az Univerzum dobálja a mentőöveket, de nem veszed észre. Az a te szabad akaratod, tudod.

A bolygók hatása az is, hogy ha valaki minden csalást-lopást-hazudozást megúszhat nyilvánvaló büntetés nélkül, vagy bármit is követ el, sosem kerül felelősségre vonásra, börtönbe. Az is bolygóhatás, hogy ha valakit ártatlanul hurcolnak meg és börtönöznek be.

El lehet ez utóbbiakat kerülni? (Mert a szerencsét nyilván nem akarjuk elkerülni.) Ha egész életünkben tudatosan cselekszünk, és a ránk váró lehetőségek tükrében hozunk döntéseket, akkor igen, enyhíthetőek a csapások. De általában egy pillanatnak érzékeljük a sorscsapásokat és nem egy folyamatként, pedig azok általában mindig folyamatok.

A dolgok meg vannak írva, és az asztrológia remek eszköze a tudatosság fejlesztésének.

Hogyan rakjuk össze az új rendszert magunknak?

A Feng Shuival úgy energetizálhatod a teret magad körül, hogy az támogasson téged a céljaidban, a regenerációban, a családi kapcsolataidban, az anyagi sikereidben, a felismeréseidben, a szerelemben, a gyerekeiddel kapcsolatban, és a belső középpontod megtalálásában is. A Feng Shui segít a közvetlen ok-okozati viszonyrendszereket feltárni a dolgaidban. Ez is jelolvasás, csakhogy be is avatkozhatsz a jelekbe.

Ehhez alapvetően baromira kell érteni a Feng Shuihoz. Ennek alap- és mesteri szintű tudományát Skultéty Andreánál megtanulhatod, ahogy már említettem. Nem öt perc lesz, úgyhogy jobb, ha már most elkezded! Katt és okosodj ebben is>>

Ahhoz pedig, hogy kicselezd a bolygók negatív hatásait és felerősítsd a jótékony hatásokat, az asztrológiához kellene értened, de most mondom, hogy az elképesztően bonyolult, összetett, szerteágazó, sok-sok gyakorlást igénylő, de szerencsére lépésről-lépésre is elsajátítható Feng Shuihoz képest az asztrológia százszor bonyolultabb, összetettebb, szerteágazóbb, és sokkal több tényezőből tevődik össze, és irányzata is több van.

Lehet, hogy eljön majd az idő, hogy tanítok az asztrológiáról is, de még én is csak kisinas vagyok ebben, és nyilván jó darabig még az is leszek.

A Vidi Rita Klubban hamarosan közzéteszem az asztrológia és a Feng Shui életterületek közti közvetlen kapcsolatot feltáró anyagomat, és abból kinézhető lesz, hogy például a Szaturnusz hatásai kapcsán melyik életterületen kell fokozottan ügyelni arra, hogy bennünket támogató energiák mozogjanak és még véletlenül se az ártalmasak.

Ezeket a tudásokat lehet természetesen vállalkozásra is alkalmazni, nemcsak a saját életre.

Hogy miért írtam meg ezt az egészet?

Számomra az írás, azon belül a regényírás és az asztrológiával való foglalkozás az a tevékenység, amikor úgy érzem, hogy egy perc sem telt el, de közben meg 12 órája csinálom. Ezek közben fáradhatatlan, kitartó és végtelenül koncentrált vagyok, a testemnek úgy kell külön jeleznie, hogy hellóbelló, hát igyál már (ja, és egyél is)!

Az asztrológiát kb. másfél évig csak úgy tanultam, hogy nem írtam róla, csak maximum jegyzeteket a tanultakról és az elemzéseimhez. De aztán egy jegyzet elkezdett masszív szövegmennyiséggé duzzadni, és olyan dolgok „jöttek le”, amiket nem is tanultam. Nyilván tudtam már addig is, hogy az írás az én legfőbb kiáradás-csatornám, de komolyan külön fel kellett fedeznem, hogy az asztrológiát is így tudom a legmagasabb szinten tanulni: úgy, hogy írok róla.

Nekem édesmindegy, hogy ki mit hisz vagy vall az asztrológiáról, ki mivel könnyíti vagy nehezíti a saját életét. Én az utamat járom, és erről tudósítok ilyenkor, mikor ezeket megírom. Nekem is ott van a képletemben, hogy változást tudok hozni a gondolkodásmódban, úgyhogy én ezt csinálom már nagyon sok éve, és viszonylag új eszköze a repertoáromban ennek az asztrológia is.

Senkit nem akarok meggyőzni az igazamról az asztrológiával kapcsolatban (sem), mert ez egy szubjektív igazság, amit én ismerek, és mindenkinek a saját szubjektív igazságát kell kitalálnia, megformálnia, és alkalmaznia a saját életén.

De maga a formálódás folyamata szerintem érdekes lehet, ezért is teszem ezeket közzé ilyenkor, mert bár úgy tűnik, hogy a gondolkodás képessége kezd kiveszni a világból, de hamarosan ennek még nagyon nagy jelentősége lesz.

És akik tartják azt a gondolkodásmódbeli szintet, ami az embert emberré és a Föld urává teszi, azoknak könnyebb lesz az életük. Nekem fontos életfeladatom, hogy az ilyen könnyűvé tevő dolgokat közzé tegyem – és olykor figyelmeztessek a veszélyekre –, gyakorlatilag az egész munkásságom erről szól. 😊

Úgyhogy most kipipáltam ezzel egy újabb feladatot, köszi, hogy elolvastad és használd egészséggel a magad boldogulására!

Ilyen cikkeim után sokan keresnek meg, hogy elemezzem a képletüket, adjak tanácsot a bolygóállások és asztrológiai alapján is. Itt találsz ehhez alapot: Asztro-útjelző>>

Rita

Még szintén kedvelheted

Vélemény, hozzászólás?

error: Nincs lehetőség kimásolásra.